Artyści

Tadeusz Czarnecki

Tadeusz Czarnecki (ur. 1960) – polski artysta malarz, fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików w latach 2000–2010, pedagog, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, kolekcjoner, animator kultury.

Studia plastyczne ukończył w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Studiował pod kierunkiem profesorów: Mariana Stelmasika (malarstwo), Zdzisława Niedźwiedzia (grafikę). Dyplom uzyskał w 1987 roku. Studia doktoranckie w latach 1999–2003 odbył w Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym. Stopień naukowy uzyskał w 2007 roku na podstawie rozprawy doktorskiej – Współczesna rzeźba ludowa Kielecczyzny źródłem wiedzy w edukacji regionalnej.

Zajmuje się malarstwem (olej, ekolina), rysunkiem, grafiką oraz fotografią. W dorobku posiada liczne wystawy indywidualne w kraju i za granicą oraz udział w wystawach zbiorowych i plenerach plastycznych. Autor albumów: Interdyscyplinarnie/Natura i sztuka, Radoszyce 2013, Obok natury, Radoszyce 2013, Pejzaż na końcu drogi, Końskie 2016, Obłok do samego nieba, Końskie 2018. Od czerwca 2011 prowadzi autorską Galerię Sztuki BIŁASÓWKA w Radoszycach.

Ważniejsze wystawy indywidualne:

1991 – Galeria Sztuki „Zielona”, Filia BWA Kielce, Busko Zdrój

1992 – Galeria „Piwnica” BWA Kielce

1993 – Polnisches Institut Leipzig, Deutschland

1995 – Gemeinschaftshaus „Langwasser” Nürnberg, Deutschland

1997 – Galeria Fotografii ZPAF Kielce

1998 – Instytut Polski Moskwa, Rosja

1999 – Instytut Polski Kijów, Ukraina

2000 – Galeria „Bastejs” Ryga, Łotwa

2007 – Baśniowe światy twórców ludowych, Muzeum Wsi Kieleckiej Kielce

2010 – Galeria Sztuki „Zielona”, Filia BWA Kielce, Busko Zdrój

2013 – Galeria Sztuki Biłasówka, Radoszyce, Misterium Jana (wystawa fotografii)

2014 – Galeria Wieża Sztuki, Kielce

2016 – Galeria Sztuki Biłasówka, Radoszyce, Pejzaż na końcu drogi (wystawa fotografii)

2017 – Galeria ECK LOGOS, Łódź

2018 – Foto-Galeria NCK, Kraków, Pejzaże (wystawa fotografii)