Drzewo

Obraz jest dziełem ludzkich rąk, wykonany w pojedynczym egzemplarzu przez Artystę.

Artysta prezentuje kompozycję abstrakcyjną z motywem drzewa. Drzewo to odwieczny symbol mądrości i odradzania się. Można by sądzić, że motyw ten w sztuce już dawno został wyczerpany i nic więcej nie ma prawa wyjść spod pędzli artystów. Trzeba jednak przyznać, że temat ten stanowi dla świata sztuki źródło inspiracji, które nigdy nie wysycha. Artysta zaprezentował ten motyw w odsłonie abstrakcyjnej, przedstawiający nierealne połączenie dwóch rzeczywistości. Piękne i żywe kolory, technika mieszana, akryl na płótnie.

Praca sygnowana podpisem Artysty. Oryginalność pracy poświadczona certyfikatem autentyczności. Praca zostanie wysłana w kartonie, po uprzednim zabezpieczeniu folią.