Entrance

Znów nadszedł ten czas.
Dziś ma miejsce odpowiednia konfiguracja gwiazd.
Nie mam ciała ani krwi, tylko kształt.

Obraz jest dziełem ludzkich rąk, wykonany w pojedynczym egzemplarzu przez Artystę.