Ikar

Obraz jest dziełem ludzkich rąk, wykonany w pojedynczym egzemplarzu przez Artystę.

Autor lubi eksperymentować z teksturami w swoich pracach, tym samym podkreślać ożywienie pracy, jej unikalność i trójwymiarowość. Praca wykonana z wyciętej precyzyjnie płyty, z użyciem elementów elektronicznych, które zostały własnoręcznie rozebrane przez Autora.

Dzieło Artysty pod tytułem “Ikar” symbolizuje głos współczesności i młodości, a wiec takie cechy jak: marzycielstwo, wiara we wzniosłe ideały oraz naiwność. W nawiązaniu do mitologii, Autor pracy uczynił swojego bohatera przede wszystkim uosobieniem buntu wobec starego, zastanego świata oraz dążenia do wzniesienia się ponad wszystko.

Praca sygnowana z przodu oraz opatrzona pełnym podpisem Artysty z tyłu. Oryginalność pracy poświadczona certyfikatem autentyczności. Praca zostanie wysłana w kartonie, po uprzednim zabezpieczeniu folią.