Jesień w parku

Obraz jest dziełem ludzkich rąk, wykonany w pojedynczym egzemplarzu przez Artystę.

Obraz przedstawia piękną, polską, słotą jesień w parkowej alejce. Praca bez ram, boki są zamalowane. Praca gotowa do zawieszenia od razu po zakupie.

Obraz sygnowany jest z przodu i z tyłu monogramem artysty. Oryginalność pracy poświadczona certyfikatem autentyczności. Praca zostanie wysłana w kartonie, po uprzednim zabezpieczeniu folią.