Pokłon łabędzia

Obraz przedstawia baletnice w pokłonie po wystąpieniu. Pod dźwięk oklasków i krzyki „na bis!”
Obraz z serii baletowej „Córki Terpsychory”.

Praca nie wymaga ramy, boczne krawędzie płótna zamalowane. Praca zawerniksowana. Obraz jest sygnowany z przodu monogramem artysty.

Informacje dodatkowe

KATEGORIA

ROK WYKONANIA

TECHNIKA

TEMATYKA

KOLORYSTYKA

, , ,

PREZENT DLA

,

ROZMIAR

PODOBRAZIE

WYMIARY WxS

ARTYSTA