Prima neve

Obraz jest dziełem ludzkich rąk, wykonany w pojedynczym egzemplarzu przez Artystę.

Dzieła Jacka Malinowskiego są niezwykle ekspresyjne kolorystycznie z mocno nasyconymi często kontrastującymi barwami. Jego obrazy to ciągłe poszukiwanie ruchu, konfrontacja dynamicznych przestrzeni ze statyką płaszczyzn. Odkrywanie kinetyki koloru.

Praca sygnowana podpisem Artysty. Oryginalność pracy poświadczona certyfikatem autentyczności. Praca zostanie wysłana w kartonie, po uprzednim zabezpieczeniu folią.

Informacje dodatkowe

ARTYSTA

KATEGORIA

TECHNIKA

TEMATYKA

, , ,

KOLORYSTYKA

, , ,

PREZENT DLA

, , , ,

ROK WYKONANIA

ROZMIAR

WYMIARY WxS

PODOBRAZIE