Solina koniec dnia

Obraz jest dziełem ludzkich rąk, wykonany w pojedynczym egzemplarzu przez Artystę.

W pracach Artystki dominują pejzaże. Po raz pierwszy pejzaż pojawił się w sztuce greckiej, w czasach odrodzenia był pretekstem do pokazania perspektywy. Dopiero później, dzięki holenderskim malarzom XVII w.
pejzaż stał się gatunkiem samodzielnym. Rozróżnia się kilka rodzajów pejzażu, w zależności od tego, co przedstawia: marinę, fantazję architektoniczną, panoramę. Autorka tego dzieła prezentuje malarstwo krajobrazowe, które inspirowane jest Soliną.

Praca sygnowana podpisem Artysty. Oryginalność pracy poświadczona certyfikatem autentyczności. Praca zostanie wysłana w kartonie, po uprzednim zabezpieczeniu folią.

Informacje dodatkowe

ARTYSTA

KATEGORIA

TECHNIKA

TEMATYKA

,

KOLORYSTYKA

, ,

PREZENT DLA

, , ,

ROK WYKONANIA

ROZMIAR

WYMIARY WxS

PODOBRAZIE